Planting


Noe av det mest takknemlige ved jobben som trepleier er når vi får anledning til å plante nye trær, ofte i erstatning for trær vi har felt. Vi har den kompetansen som trengs for å plante riktig tre på riktig sted, og vi er mer gjerne behjelpelige med forslag til hva som bør plantes.