Tilstandsvurdering/Konsultasjoner


Tilstandsvurdering

Er du i tvil om treet er friskt eller hvor mye råte det er i stokken? Vi utfører visuelle tilstandsvurderinger på trær for å kunne si noe om risikoen forbundet ved å la det stå. Vi ser på rotsonen, stammeformen og treet i sin helhelt. Vi ser også etter forskjellige typer råtesopper, inngrodd bark og andre svakhetstegn. Vi bruker også en gummihammer for å kunne avsløre stokkråte. Kombinasjonen av erfaring og biologisk kompetanse er mer enn nok i de aller fleste tilfellene for å kunne si noe om risikoen ved et tre. Når vi er tvil så kan vi hente inn ekstern kompetanse, hvor de har utstyr til å ta et ”røngten” bilde av stokken. Vi borer ikke inn stammen for å se om vi finner råte eller om treet er friskt. Dette er en utdatert praksis, da det viste seg at ved å borre inn i stammen, så åpnet de opp for enda mer spredning av råten.

Konsultasjoner

Vi har også kompetanse og erfaring når det gjelder konsultasjoner omkring trær. Dette dekker alt fra spørsmål vedrørende nabotvister til spørsmål vedrørende treets sikkerhet og planlegging/oppfølging av anleggsarbeid og graving i rotsonen.