TrepleieBeskjæring

Forskjellige typer trær tåler beskjæring forskjellig. Generelt kan en si unge trær tåler beskjæring bedre enn gamle trær, og at det er bedre å fjerne mange små greiner enn få store. Som sertifisert trepleier har vi kompetanse på dette området og deler gladlig med oss.

Ved beskjæring av trær så gjør vi det så skånsomt som mulig. Når vi klatrer så bruker vi ikke spikes (klatrepigg) da dette skader treet. Ved beskjæring på unge trær så vil vi ofte fjerne en del friske greiner, slik at treet får en bedre struktur, feks fjerne konkurrerende topper, greiner som krysser ol. Dette gjør at treet på sikt vil bli sterkere og vil kunne by på færre problemer når det blir gammelt. I gamle løvtrær så er det vanlig at det er en del døde greiner. Dersom disse utgjør en risiko (feks henger over en parkeringsplass) eller er sjenerende, så kan vi fjerne de.

Kronesikring

Når det er fare for at store greiner/deler av treet kan falle ned, så kan vi kronesikre de. Mest vanlig er det å montere et dynamisk kronesikringssystem. Dette gjøre at treet kan bevege seg som vanlig i vind, men det vil gi støtte når det blåser som verst. Dersom uhellet likevel skulle være ute, så blir konsekvensene mindre, da den knekte delen av treet vil bli hengende igjen. Dette har vi med stort hell gjort i en del trær, i blant annet Borgestadalleèn og på Bamble kirkegård.

 

En timelapse video som viser beskjæring av to epletrær i Skien

beskjæring epletre

Watch this video on YouTube.